top of page

Om EKOspeceriet

Ekospeceriet med Mariama.jpg

EKOspeceriet är den första mataffären i Mölndal som säljer varor helt utan plastförpackningar. Istället tar du med dig egna behållare eller förpackningar och handlar det du behöver i lösvikt. Alla våra varor är både ekologiska och tillverkade under goda arbetsförhållanden.

Vi garanterar att det som säljs på EKOspeceriet lever upp till våra höga kvalitetskrav och har en god och naturlig smak. Vi har valt leverantörer som delar vår värdegrund och har som policy att värna om miljön och människors hälsa. Alla våra varor är märkta med information om dess ursprung.

Vår vision

Minskad mängd engångsförpackningar. Vi vill minska mängden engångsförpackningar, framförallt andelen plastförpackningar som tillverkas av en ändlig resurs och som bryts ned mycket långsamt i naturen. Istället ger vi dig som kund möjlighet att använda egna förpackningar när du handlar hos oss.

Vi vill vara en inspirationskälla för dig som vill handla miljövänligt, så hos oss kan du träffa både oss och andra kunder för att utbyta idéer och information.

AdobeStock_229545618.jpeg

Minskat matsvinn. Hos oss kan du köpa exakt den mängd du behöver av en vara och slipper mat och råvaror som blir stående och till sist måste slängas. Minskat matsvinn bidrar både till minskad förbrukning av färskvatten och minskad energianvändning till odling och transporter som orsakar koldioxidutsläpp.

Bättre livsvillkor. Vi vill bidra till en bättre tillvaro för producenterna av våra varor genom att ge dem skäligt betalt och skapa långsiktiga relationer som skänker trygghet och möjlighet till utveckling.

AdobeStock_298925623.jpeg

Vi är till för dig som:

  • Som bryr dig om din egen och planetens hälsa.

  • Vill plastbanta.

  • Är medveten om att du kan påverka din egen och andras påverkan på miljö och klimat.

  • Redan följer en ”zero waste”-livsstil.

  • Vill ha full kontroll på mängden varor som du köper för att minska ditt matsvinn.

  • Vill konsumera på ett hållbart sätt.

FN:s globala mål

Vill du också vara med och jobba för FN:s globala mål? Läs mer här om vad målen är och hur vi kan komma närmare för att uppnå dem. 

logo_globala_malen_horizontell-1.png
bottom of page