Vi stödjer

Genom att köpa direkt från  människor, framförallt kvinnor, i byar i Västafrika och se till att de får ett rättvist pris på sina varor så bidrar vi till att förbättra deras tillvaro och stärka den lokala ekonomin.