Varför startade vi EKOspeceriet?

AdobeStock_271971782.jpeg
AdobeStock_271500918.jpeg
Gargar.png
AdobeStock_10198280.jpeg

Det finns många utmaningar idag med hur vi behandlar och tar hand om naturen runt oss och därmed arvet som vi lämnar till våra barn. Vi har valt att fokusera på en av utmaningarna: Allt det skräp som vi producerar och lämnar efter oss, framförallt den onödiga engångsplasten som vi använder i vår vardag.

Därför startade vi EKOspeceriet: både för att skapa en medvetenhet kring följderna av att använda plast och för att hjälpa oss själva och andra att reducera sin plastförbrukning.

EKOspeceriet är ett sätt för oss att tacka naturen för alla underbara gåvor och underverk som vi får från vår vackra, blå planet. Vi har bestämt oss för att med vår verksamhet bidra till en ljusare och mer hållbar framtid. Vi på EKOspeceriet är övertygade om att framtiden tillhör de företag och organisationer som här och nu tar sitt miljö- och samhällsansvar. 

AdobeStock_291600237.jpeg