top of page

Referenser

Anchor 1

[1]

Å. Stenmarck, C. Jensen, T. Quested and G. Moates, "Estimates of European food waste levels," Fusions EU, 31 Mars 2016. [Online]. Available:

http://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf. [Accessed 30 September 2019]. 

[2]

Naturskyddsföreningen, ”Rätt plast på rätt plats,” 2017. [Online]. Available: https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/ratt_plast_pa_ratt_plats_0.pdf. [Använd 30 September 2019].

[3]

Stiftelsen Håll Sverige Rent, ”Skräprapporten 2019,” 2019. [Online]. Available: https://www.hsr.se/sites/default/files/skraprapport_2019_digital_lagupplost.pdf. [Använd 29 September 2019].

 

[4]

Ellen MacArthur Foundation, "The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics & Catalysing Action," 13 December 2017. [Online]. Available: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/the-new-plastics-economy-rethinking-the-future-of-plastics-catalysing-action. [Accessed 01 Oktober 2019].

 

[5]

Naturskyddsföreningen, ”Rätt plast på rätt plats – vägen till ett mer hållbart samhälle,” 2019. [Online]. Available: https://www.naturskyddsforeningen.se/plastpårättplats. [Använd 29 September 2019].

 

[6]

Svenska Dagbladet, ”Därför kan förpackningarna inte återvinnas,” 30 September 2018. [Online]. Available: https://www.svd.se/indonesien-skickar-tillbaka-giftiga-sopor/om/problemen-med-plast. [Använd 30 September 2019].

 

[7]

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, ”Återvinningsstatistik FTI,” 2019. [Online]. Available:

https://www.ftiab.se/180.html. [Använd 30 September 2019].

 

[8]

Dagens Nyheter, ”Här brinner plasten som du har sorterat,” Dagens Nyheter, 07 Februari 2017. [Online]. Available: https://www.dn.se/nyheter/sverige/har-brinner-plasten-som-du-har-sorterat. [Använd 30 September 2019].

 

[9]

Forskning & Framsteg, ”Behandla plasten som guld,” Forskning & Framsteg, 2018. [Online]. Available: https://fof.se/tidning/2018/6/artikel/behandla-plasten-som-guld. [Använd 30 September 2019].

 

[10]

Stiftelsen Håll Sverige Rent, ”Plast - ett stort problem i våra hav,” 2019. [Online]. Available:

https://www.hsr.se/fakta/fakta-om-skrap/plast-ett-stort-problem-i-vara-hav. [Använd 29 September 2019].

 

[11]

Stiftelsen Håll Sverige Rent, ”Fakta om skräpet i havet,” 2019. [Online]. Available:

https://www.hsr.se/fakta-om-skrap/skrapet-i-havet. [Använd 29 September 2019].

 

[12]

Stiftelsen Håll Sverige Rent, ”Vanligaste skräpet på stränder,” 2019. [Online]. Available: https://www.hsr.se/fakta/statistikportal/skrapmatningar-pa-strander/olika-fraktioner. [Använd 29 September 2019].

 

[13]

Stiftelsen Håll Sverige Rent, ”Nedbrytningstider för skräp,” 2019. [Online]. Available:

https://www.hsr.se/fakta-om-skrap/samlade-fakta-om-skrap/nedbrytningstider-skrap. [Använd 29 September 2019].

 

[14]

Sopor.nu, ”Fakta om sopor - statistik,” 2019. [Online]. Available:

https://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/statistik. [Använd 30 September 2019].

 

[15]

SVT Nyheter, ”Nya regler mot rika länders plastdumpning,” 13 Maj 2019. [Online]. Available: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nya-regler-mot-rika-landers-plastdumpning. [Använd 30 September 2019].

 

[16]

Sveriges Natur, ”Svensk plast skräpar ned i världshaven,” Sveriges Natur, 2018. [Online]. Available: http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/svensk-plast-skrapar-ned-varldshaven. [Använd 30 September 2019].

 

[17]

Naturskyddsföreningen, ”Plastrapporten,” Naturskyddsföreningen, 2014. [Online]. Available: https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/Plastrapporten.pdf. [Använd 30 September 2019].

 

[18]

Sveriges Natur, ”Plastskräp hotar havssköldpaddan,” Sveriges Natur, 2018. [Online]. Available: http://www.sverigesnatur.org/natur/plastskrap-hotar-havsskoldpaddan. [Använd 30 September 2019].

 

[19]

Sopor.nu, ”Avfallstrappan,” 2016. [Online]. Available:

https://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/saa-styrs-avfallet/avfallstrappan. [Använd 30 September 2019].

 

[20]

C. Le Guern, "When the Mermaids Cry: The Great Plastic Tide," 2018. [Online]. Available:

http://plastic-pollution.org. [Accessed 30 September 2019].

 

[21]

Svenska Dagbladet, ”Här är fulplasten som inte kan återvinnas,” 30 September 2018. [Online]. Available: https://www.svd.se/har-ar-fulplasten-som-inte-kan-atervinnas. [Använd 01 Oktober 2019].

 

[22]

Svenska Dagbladet, ”"Återvunnen" plast dumpas i Asien,” 24 April 2019. [Online]. Available:

https://www.svd.se/atervunnen-plast-dumpas-i-asien. [Använd 01 Oktober 2019].

 

[23]

World Wildlife Fund, "Solving Plastic Pollution Through Accountability," 05 Mars 2019. [Online]. Available: https://www.worldwildlife.org/publications/solving-plastic-pollution-through-accountability. [Accessed 01 Oktober 2019].

 

[24]

Naturvårdsverket, ”Återvinning av förpackningar och returpapper,” 2019. [Online]. Available: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Avfall/forpackningar-returpapper. [Använd 01 Oktober 2019].

 

[25]

World Wildlife Fund, ”Snart mer plast än fisk i haven,” 2017. [Online]. Available:

https://www.wwf.se/debattartikel/snart-mer-plast-an-fisk-i-haven. [Använd 01 Oktober 2019].

Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
Anchor 10
Anchor 11
Anchor 12
Anchor 13
Anchor 14
Anchor 15
Anchor 16
Anchor 17
Anchor 18
Anchor 19
Anchor 20
Anchor 21
Anchor 22
Anchor 23
Anchor 24
Anchor 25
bottom of page